Bezpečnosť | Marian Grič - MOTOPRES
Cena od 13 310 €
Cena od 13 640 €
Cena od 22 265 €
Cena od 19 370 €
Cena od 20 490 €
Cena od 24 530 €
Cena od 51 970 €

Inteligentné technológie
v službách bezpečnosti

Bezpečnosť

Signalizácia núdzového brzdenia

ESS – Emergency Stop Signal

Upozornenie na vychyľovanie do strán

VSW - Vehicle Sway Warning

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

LDP - Lane departure prevention

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

LDW – Lane Departure Warning

Radarová podpora brzdenia

RBS – Radar Brake Support

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

HHC - Hill Hold Control

Adaptívny tempomat

ACC - Adaptive Cruise Control

Signalizácia núdzového brzdenia

Signalizácia núdzového brzdenia sa spustí automaticky v prípade, že dôjde k náhlemu stlačeniu brzdového pedála pri jazde rýchlosťou nad 55 km/h.  Vtedy sa rozblikajú výstražné svetlá, aby varovali pred nebezpečenstvom autá idúce vzadu.

1. Náhle zabrzdenie pri rýchlosti nad 55 km/h.

2. Automaticky sa rýchlo rozblikajú výstražné svetlá.

3. Zmiernenie tlaku na brzdový pedál blikajúce výstražné svetlá vypne.

Upozornenie na vychyľovanie do strán

Pri vyššej rýchlosti ako 60 km/h systém analyzuje dráhu vozidla. Ak zaznamená, že sa auto začína vychyľovať do strany, napríklad z dôvodu vašej ospalosti, aktivuje zvukovú a vizuálnu signalizáciu.

Predchádzanie opustenia jazdného pruhu

Keď sa vozidlo pohybuje rýchlosťou od 60 do 160 km/h, funkcia využíva monokulárnu kameru na rozpoznávanie hraníc jazdného pruhu. Ak vyhodnotí, že opustenie pruhu je pravdepodobne neúmyselné, automaticky vám pomáha vrátiť auto naspäť do jazdného pruhu ovládaním natočenia volantu cez systém elektrického posilňovača riadenia.

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Pri rýchlosti od 60 km/h systém predvída trasu vozidla a upozorní vás na to na displeji a pomocou indikátora, ako aj vibrovaním volantu.

Radarová podpora brzdenia

Vaše Suzuki používa mikrovlnný radar na detekciu vzdialenosti vozidla vpredu počas jazdy. Keď systém zaznamená hroziacu zrážku, auto vás v závislosti od konkrétnej situácie upozorní signalizáciou, ktoré podľa potreby doplní pribrzdením, zvýšenou brzdnou silou alebo automatickým brzdením vozidla.

1. Varovanie

Systém rozpozná prítomnosť vozidla vpredu a v prípade rizika zrážky varuje vodiča, aby použil brzdy. Načasovanie varovania je možné prepínať medzi nastaveniami FAR (ďaleko) a NEAR (blízko).

2. Automatické ľahké pribrzdenie

V prípade nebezpečenstva zrážky systém ľahko pribrzdí, aby upozornil vodiča na potrebu použitia brzdy.

3. Brzdový asistent

V prípade, že existuje vysoká pravdepodobnosť kolízie a vodič prudko šliapne na brzdový pedál, systém zvýši brzdnú silu a pomôže tak vyhnúť sa zrážke alebo znížiť vzniknuté škody.

4. Automatická brzda

V prípade, že systém zistí, že bezprostredne hrozí zrážka, začne automaticky brzdiť s cieľom zabrániť kolízii alebo obmedziť rozsah vzniknutých škôd.

Pomocný systém pre rozjazd do kopca

Pomocný systém pre rozjazd do kopca dočasne zabraňuje (až na cca 2 sekundy) posunu automobilu smerom dozadu pri presúvaní nohy z brzdového pedála na plynový pedál, a tak zabraňuje nepríjemnej kolízií na cestách.  

1. Bez asistenčného systému pre rozjazd do kopca

2. S asistenčným systémom pre rozjazd do kopca

Adaptívny tempomat

Keď sa pred vami nachádza iné auto, adaptívny tempomat od neho automaticky udržiava odstup v súlade s vybraným nastavením. Odstup od vozidla vpredu sa mení v závislosti od rýchlosti auta. Keď sa pred vaším Suzuki nenachádza žiadne iné vozidlo, systém udržiava rýchlosť (od 40 km/h do 160 km/h), ktorú ste si nastavili. Adaptívny tempomat zabezpečuje dodržiavanie odstupu pomocou mikrovlnného radaru.

1. Udržiavanie stálej rýchlosti

2. Zachovávanie vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu

3. Automatické zrýchlenie

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.