autott | Marian Grič - MOTOPRES
Cena od 14 910 €
Cena od 15 240 €
Cena od 16 140 €
Cena od 17 990 €
Cena od 21 990 €
Cena od 22 990 €
Cena od 27 050€
Cena od 48 000 €

Trnava

Auto TT s.r.o.

Ulica Nová č. 1
917 01 Trnava

 

 

PREDAJ VOZIDIEL
pondelok - piatok: 8:00 - 17:00
sobota: ZATVORENE

SERVIS VOZIDIEL
pondelok - piatok: 8:00 - 16:30
sobota: ZATVORENÉ

 

O nás

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V nasledujúcom texte Vám poskytujeme informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov v rámci našej činnosti.

Akékoľvek nakladanie s osobnými údajmi sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov“ alebo len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V súlade s ustanovením čl. 13 a nasl. všeobecného nariadenia o ochrane údajov Vám ako dotknutým osobám poskytujeme nasledujúce informácie.

Tento dokument slúži k Vášmu riadnemu informovaniu o rozsahu, účelu, dobe spracúvania osobných údajov a k poučeniu o Vašich právach v súvislosti s ich ochranou. Informácie nájdete tu: http://www.autott.sk/automobily/zasady-ochrany-osobnych-udajov

Galéria

Predajcovia

Predajne a autorizované servisy

Nájdite predajňu alebo autorizovaný servis vo svojom okolí a využite služby odborníkov na modely Suzuki.