Aktualizácie

Navštívte svojho najbližšieho predajcu Suzuki a využite bezplatnú aktualizáciu softvéru multimediálneho systému, ktorý aktuálne obsahuje aj češtinu. Vzťahuje sa na všetky modely Suzuki.

 

Aktualizácia máp je možná zakúpením SD karty s aktuálnymi mapami 2017 v sieti autorizovaných predajcov Suzuki.